THÍ NGHIỆM
HIỆN TRƯỜNG

Thí nghiệm hiện trường là một phần công tác quan trọng trong khảo sát địa chất công trình

Thí nghiệm kéo nhổ cọc

Đo vận tốc truyền sóng

Liên hệ để được tư vấn