GOSCO

KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Khảo sát khí tượng thủy văn
Khảo sát khí tượng thủy văn

KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tổng quát

- Thu thập và đánh giá các đặc điểm chính của khí hậu:
+ Vùng khí hậu
+ Tổng lượng mưa
+ Độ ẩm không khí
+ Chế độ nhiệt
+ Hoạt động của bão

 
Câu hỏi ?

Quý khách có bất kì thắc mắc vui lòng liên hệ !