Khảo sát thủy văn (khảo sát dưới nước)

  • SUB BOTTOM PROFILER- 3200
  • SIDE SCAN SONAR – 2000
Gosco

Chúng tôi thực hiện ?

Công tác thăm dò địa mạo dưới nước được thực hiện nhờ sử dụng thiết bị.
- SUB BOTTOM PROFILER
- SIDE SCAN SONAR
Tùy thuộc vào mục đích khảo sát chúng tôi áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp cả 2 thiết bị để nâng cao hiệu quả thăm dò (khảo sát).

SIDE SCAN SONAR được sử dụng để phát hiện vi địa hình và đặc điểm bề mặt của đáy biển.
SUB BOTTOM PROFILER được sử dụng để phát hiện những cấu trúc địa tầng bên dưới đáy biển cũng như đặc điểm của các vật thể bị trôn vùi trong địa tầng.
Có thể nói Sub bottom frofiler giúp ta bao quát được đặc điểm về địa mạo của khu vực khảo sát và Side scan sonar sẽ được thực hiện khi thăm dò chi tiết hơn.
– Ứng dụng trong khảo sát địa chất, khảo sát thủy văn, tìm kiếm trục vớt.
– Khảo sát đường ống, cáp ngầm, khảo sát địa chất địa vật lý, khảo cổ học.

THIẾT BỊ

SUB BOTTOM PROFILER

Thiết bị được ứng dụng:

• Khảo sát địa chất
• Khảo sát Geohazard 
• Phân loại trầm tích 
• Vị trí vật thể đã chôn 
• Khảo sát Scour Cầu / Bờ biển 
• Khảo sát Khai thác / Nạo vét


SIDE SCAN SONAR - 2000

Thiết bị được ứng dụng:

• Khảo sát Khảo cổ học
• Khảo sát Địa chất / Địa vật lý
• Phân loại trầm tích
• Khảo sát về cáp và đường ống
• Khảo sát nạo vét trước / sau
• Điều tra xói mòn / xói mòn
• Khảo sát Xây dựng Biển