Khảo sát địa chất

Thí nghiệm trong phòng

Phòng thí nghiệm - GOSCO: LAS-XD-410

Đạt chuẩn năng lực thí nghiệm được chứng nhận bởi Bộ Xây dựng.

Tại sao chọn Chúng tôi

GOSCO-LAS-XD-410

Chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong phòng Lab.

Chứng nhận

Chúng tôi có đầy đủ chứng nhận và năng lực thí nghiệm. Mang đến sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng

Cam kết

Luôn đảm bảo chất lượng và hỗ trợ khách hàng.

GOSCO-LAS-XD-410

Thí nghiệm trong phòng

 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng.
- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng.
- Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN và ASTM hiện hành.

 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

- Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN và ASTM hiện hành.

 Thí nghiệm mẫu nước

Thí nghiệm mẫu nước

- Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN và ASTM hiện hành.

(+84) 98 226 5526​

PHÒNG THÍ NGHIỆM GOSCO
LAS-XD-410