GOSCO

DỰ ÁN

Tầm nhìn

Trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực khảo sát xây dựng, đặc biệt là tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải ven biển Việt Nam.

Wind-turbine-(Copy)

>60

Dự án đã tham gia

>30

Khách hàng

>20%

2019 - Đã thực hiện Khảo sát > 20% các dự án điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

>20

Năm kinh nghiệm


 
 

TT

Nội dung/Content

Thông tin dự án

Project information

1

Công trình/Project

Chủ đầu tư/ Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm
 
Công ty TNHH Điện mặt trời KN Cam Lâm
 
NCKT
 
50MWp
 
09/2017

 

KN Cam Lam solar power plant

KN Cam Lam Solar Power Co., Ltd

Feasibility Study

50MWp

09/2017

2

Công trình/Project

Chủ đầu tư/ Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Cam Lâm VN
 
Công ty TNHH Điện mặt trời Cam Lâm VN
 
NCKT
 
50MWp
 
09/2017

 

Cam Lam VN solar power plant

Cam Lam VN Solar Power Co., Ltd

Feasibility Study

50MWp

09/2017

3

Công trình/Project

Chủ đầu tư/ Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời BIM 1
 
Công ty CP Năng lượng BIM
 
NCKT
 
30MWp
 
11/2017

 

BIM 1 solar power plant

BIM Energy JSC

Feasibility Study

30MWp

11/2017

4

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3
 
Công ty CP Năng lượng tái tạo Dầu Tiếng Tây Ninh
 
NCKT
 
2000MWp
 
02/2018

 

Dau Tieng 1, 2, 3 solar power plants

Dau Tieng Tay Ninh Renewable Energy J.S Company

Feasibility Study

2000MWp

02/2018

5

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phong Phú
 
Công ty CP Năng lượng Phong Phú
 
NCKT
 
42MWp
 
Năm12/2017 & 01/2018

 

Phong Phu solar power plant

Phong Phu Energy JSC

Feasibility Study

42MWp

12/2017 & 01/2018

6

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy ĐMT BITEXCO Nhị Hà
 
Công ty CP Năng lượng BITEXCO
 
NCKT
 
50MWp
 
12/2017 & 01/2018

 

BITEXCO Nhi Ha solar power plant 

BITEXCO Energy JSC

Feasibility Study

50MWp

12/2017 & 01/2018

7

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Đường dây đấu nối Nhà máy ĐMT Hàm Phú 1 & 2
 
Công ty CP thủy điện Gia Lai
 
NCKT
 
110kV
 
3/2018

 

Transmission Line connecting Ham Phu 1&2 SPP

Gia Lai Hydropower JSC

Feasibility Study

110kV

3/2018

8

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Hòa Thắng 4.2
 
Công ty CP xây dựng điện Việt Nam
 
NCKT
 
50MW
 
4 & 5/2018

 

Hoa Thang 4.2 solar power plant

Viet Nam Power Construction JSC

Feasibility Study

50MW

4 & 5/2018

9

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời HACOM
 
Công ty CP đầu tư HACOM HOLDINGS
 
NCKT
 
50MW
 
4/2018

 

HACOM solar power plant

HACOM HOLDINGS Investment J.S.C

Feasibility Study

50MW

4/2018

10

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu
 
Công ty CP đầu tư XD Vịnh Nha Trang
 
TKKT
 Power China Huadong Engineering Corporation

50MW
 
4/2018

 

Phuoc Huu solar power plant

Nha Trang Bay Investment JSC

T.D (for EPC)

Power China Huadong Engineering Corporation

50MW

4/2018

11

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19
 
Công ty Cổ phần Tasco Năng lượng
 
NCKT
 
50MW
 
5/2018

 

Thuan Nam 19 solar power plant

Tasco Energy JSC

Feasibility Study

50MW

5/2018

12

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

TBA 110kV & ĐZ đấu nối Nhà máy ĐMT Sông Giang
 
Công ty CP thủy điện Sông Giang
 
NCKT
 
110kV
 
5/2018

 

110kV & Connecting Line of Song Giang solar power plant

Song Giang Hydropower JSC

Feasibility Study

110kV

5/2018

13

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1
 
Công ty CP năng lượng Gio Thành
 
NCKT
 
50MW
 
6/2018

 

Gio Thanh 1 solar power plant

Gio Thanh Energy JSC

Feasibility Study

50MW

6/2018

14

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2
 
Công ty cổ phần SECO
 
NCKT
 
50MW
 
6/2018

 

Gio Thanh 2 solar power plant

SECO JSC

Feasibility Study

50MW

6/2018

15

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2
 
Công ty TNHH Phan Lâm
 
NCKT
 
50MW
 
6/2018

 

Phan Lam 2 solar power plant

Phan Lam Co., Ltd

Feasibility Study

50MW

6/2018

16

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2
 
Cty CP NL tái tạo Dầu Tiếng Tây Ninh
 
TKKT (EPC)
 
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hoa Đông Chiết Giang

350MWp
 
7 & 8/2018

 

Dau Tieng 1, 2 solar power plant

Dau Tieng Tay Ninh Renewable Energy JSC

Technical Design (EPC)

Zhejiang Huadong Construction Engineering Co., Ltd

350MWp

7 & 8/2018

17

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy  điện mặt trời Dầu Tiếng 3
 
Công ty CP Năng lượng tái tạo Dầu Tiếng Tây Ninh
 
TKKT
 
Công ty TNHH Sinohydro

70MWp
 
10/2018

 

Dau Tieng 3 solar power plant

Dau Tieng Tay Ninh Renewable Energy J.S Company

Technical Design (EPC)

Sinohydro Corporation Limited

70MWp

10/2018

18

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy  điện gió Nexif Energy (Bến Tre)
 

Công ty TNHH một thành viên Nexif Bến Tre
 
NCKT
 
30MW
 
9/2018

 

Nexif Energy Ben Tre windfarm, capacity 30MW

Nexif Energy Ben Tre One Member Co., Ltd

Feasibility Study

30MW (Phase I)

9/2018

19

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy  điện mặt trời Sông Lũy
 
Công ty cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận
 
TKKT
 
Power China

49MWp
 
9/2018

 

Song Luy Solar Power Plant

Binh Thuan Solar Power Investment JS Company

Technical Design

Power China

49MWp
 
9/2018

20

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/ Main Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Thủy điện Phước Hòa
 
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính
 
NCKT
 
Công ty CP Tư vấn tài nguyên và môi trường Việt Nam 

30MWp
 
9/2018

 

Phuoc Hoa hydropower plant

Trung Chinh Construction and Trading Company LTD

Feasibility Study

Viet Nam Environment and Natural Resources Consulting J.S Company 

30MWp

9/2018

21

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió số 7 Ba Tri, Bến Tre, 30MW

Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre

FEASIBILITY STUDY

30MW (Phase I)

12/2018

 

Windfarm No. 7 Ba Tri, Ben Tre, capacity 30MW

Ben Tre Renewable Energy JSC

Feasibility Study

30MW (Phase I)

12/2018

22

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Nhà máy điện mặt trời Bến Tre

International renewable power co., ltd

NCKT

100MW (giai đoạn 1)

01/2019

Ben Tre Solar farm

International renewable power co., ltd

Feasibility Study

100MW (Phase I)

01/2019

23

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Trang trại phong điện HBRE Chư Prông
 
COMPO Viet Nam JSC
 
NCKT
 
30MWp
 
1/2019

 

HBRE Chu Prong wind farm

COMPO Viet Nam JSC

Feasibility Study

30MW

01/2019

24

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/M.Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Trang trại phong điện HBRE An Thọ
 
Công ty CP Phong điện HBRE Phú Yên
 
NCKT
 
Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

30MWp
 
2/2019

 

HBRE An Tho windfarm

HBRE Phu Yen Wind Power JSC

Feasibility Study

Vietnam Applied Technical Co., Ltd

30MW

02/2019

25

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời QNY

Công ty CP năng lượng QN (Hàn Quốc)

FEASIBILITY STUDY

49MW

4/2019

 

QNY solar power windfarm plant

QN Energy JSC (South Korea)

Feasibility Study

49MW

04/2019

26

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Hòa Bình 1
 
Công ty CP Đầu tư điện gió Hòa Bình 1
 
NCKT
 
30MWp
 
5/2019

 

Hoa Binh 1 windfarm Power Plant

Hoa Binh 1 Wind Power Investment JSC

Technical Design

48MW

05/2019

27

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre

Công ty CP Năng lượng Bến Tre

TKKT

30MW

08/2019

V1-3 Ben Tre windfarm

Ben Tre Energy JSC

Technical Design

30MW

08/2019

28

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/M.Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lutaco 2

Daylight Solar Holdings Pte Ltd

FEASIBILITY STUDY

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

700MWp

8/2019

 

Lutaco 2 Solar Farm

Daylight Solar Holdings Pte Ltd

FEASIBILITY STUDY

Vietnam Applied Technical Co., Ltd

700MWp

8/2019

29

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Quảng Trị TNC 1 và 2

NOVASIA ENERGY

FEASIBILITY STUDY

30 x 2 MW

10/2019

 

Quang Tri TNC 1 & 2 Wind Farm

NOVASIA ENERGY

FEASIBILITY STUDY

30 x 2 MW

10/2019

30

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi

Công ty CP Kinh Doanh Và Phát Triển Miền Núi Gia Lai

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

 

Mountain Development Wind Power Plant

Gia Lai Mountainous Business and Development JSC

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

31

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên

Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến Tây Nguyên

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

 

Mountain Development Wind Power Plant

Central Highland Business and Processing Co., Ltd

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

32

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/M.Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh

NCKT

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

120MW

02/2020

HBRE Wind Farm Power Plant

HBRE Ha Tinh Wind Power JSC

FEASIBILITY STUDY

Vietnam Applied Technical Co., Ltd

120MW

02/2020

33

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy ĐMT SunSeap Links Sông Sắt

Công ty CP ĐMT CMX RE SunSeap Việt Nam (CMX RE)

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

200MW

03/2020

SunSeap Links Song Sat Solar Power Plant

CMX RE SunSeap Vietnam Solar Power JSC (CMX RE)

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

200MW

03/2020

34

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy ĐMT SunSeap Links 150 MW

Công ty CP ĐMT CMX RE SunSeap Việt Nam (CMX RE)

TKKT

Cty TNHH Viện thiết kế điện Hồ Nam

200MW

03/2020

SunSeap Links 150MW Solar Power Plant

CMX RE SunSeap Vietnam Solar Power JSC (CMX RE)

Technical design

Hunan electric power design inst co., ltd

200MW

03/2020

35

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1

Công ty CP năng lượng Tân Châu

FEASIBILITY STUDY

50 MWp

12/2019

 

Tan Chau 1 solar power plant

Tan Chau Energy JS Company 

FEASIBILITY STUDY

30 x 2 MW

12/2019

36

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Dự án thủy điện Cam Ly

Công ty CP thủy điện Cam Ly

FEASIBILITY STUDY

12 MW

12/2019

 

Cam Ly hydropower project 

Cam Ly Hydropower JS Company 

FEASIBILITY STUDY

12 MW

12/2019

37

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Hanbaram – gđ 2

Công ty CP Năng lượng Hanbaram

NCKT

50MW

01/2020

Hanbaram Wind Power Plant-stage 2

Hanbaram energy JS Company

FEASIBILITY STUDY

50 MW

01/2020

38

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh 49.8MWp

Công ty TNHH ĐMT Adani Phước Minh

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

49.8MWp

06/2020

Adani Phuoc Minh 49.8 MWp solar power plant

Adani Phuoc Minh solar energy com.,Ltd

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

49.8MWp

06/2020

39

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1

Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch

TKKT

PowerChina Vietnam

120MW

06/2020

Phu My 1 solar power plant

Clean Energy Vision Development Joint Stock Company

Technical design

PowerChina Vietnam

120MW

06/2020

40

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 2

Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch

TKKT

PowerChina Vietnam

110MW

06/2020

Phu My 2 solar power plant

Clean Energy Vision Development Joint Stock Company

Technical design

PowerChina Vietnam

110MW

06/2020

41

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3

Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch

TKKT

PowerChina Vietnam

100MW

06/2020

Phu My 3 solar power plant

Clean Energy Vision Development Joint Stock Company

Technical design

PowerChina Vietnam

100MW

06/2020

42

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Tổng thầu/EPC Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4

Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 4

TKKT

Risen Energy Hongkong

200MW

07/2020

Loc Ninh 4 solar power plant

Loc Ninh 4 energy JS Company

Technical design

Risen Energy Hongkong

200MW

07/2020

43

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5

Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5

TKKT

Risen Energy Hongkong

50MW

07/2020

Loc Ninh 5 solar power plant

Loc Ninh 5 energy JS Company

Technical design

Risen Energy Hongkong

50MW

07/2020

44

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Hàm Kiệm

Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP

NCKT

15MW

06/2020

Ham Kiem wind power plant

Construction Corporation No.1 – JSC

FEASIBILITY STUDY

15MW

06/2020

45

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Long Sơn

Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

170MW

6/2020

Long Son solar power plant

Long Son Energy JS Company

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

170MW

6/2020

46

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Gói thầu/Package

Công suất/Capacity

Năm/Year

Thủy điện Trà Xom

Công ty CP thủy điện Trà Xom

Khảo sát phục vụ kiểm định an toàn đập

20MW

7/2020

Tra Xom hydropower plant

Tra Xom hydropower JS Company

Surveying for dam safety inspection

20MW

7/2020

47

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/Main Con

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

TKKT

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

50MWp

7/2020

Thac Mo solar power plant

Thac Mo hydropower JS Company

Technical design

Vietnam Applied Technical Co. Ltd

50MWp

7/2020

48

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/Main Con

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Phú Lạc 2

Công ty Cổ phần phong điện Thuận Bình

NCKT

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

102MWp

6/2020

Phu Lac 2 wind power plant

Thuan Binh wind power JSC

Feasibility Study 

Vietnam Applied Technical Co. Ltd

102MWp

6/2020

49

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1

Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh

NCKT

49.2MW

07/2020

Amaccao Quang Tri 1 wind power plant

Khe Sanh wind power JS Company

Feasibility Study

49.2MW

07/2020

50

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Bòong – Chư Prong

Công ty CP Năng lượng Tái tạo Chư Prông

NCKT

50MW

07/2020

Ia Bòong-Chu Prong wind power plant

Chu Prong Renewable energy JSC

FEASIBILITY STUDY

50MW

07/2020

51

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5

Đường dây đấu nối nhà máy ĐMT Hồng Liêm 3

NCKT

110kV, 52km

08/2020

Loc Ninh 5 solar power plant

Transmission line of Hong Liem 3 solar power plant

FEASIBILITY STUDY

110kV, 52km

08/2020

52

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pech

Công ty CP đầu tư năng lượng điện xanh Gia Lai

NCKT

50MW

08/2020

Ia Pech wind power plant

Gia Lai green energy investment joint stock company

FEASIBILITY STUDY

50MW

08/2020

53

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pech 2

Công ty CP đầu tư năng lượng điện xanh Gia Lai

NCKT

50MW

08/2020

Ia Pech 2 wind power plant

Gia Lai green energy investment joint stock company

FEASIBILITY STUDY

50MW

08/2020

54

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Gói thầu/Package

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pech 2

Công ty CP Tân Tấn Nhật

NCKT

50MW

08/2020

Ia Pech 2 wind power plant

Tân Tấn Nhật joint stock company

FEASIBILITY STUDY

50MW

08/2020

55

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 1

Công ty CP Phong điện Ia Pết-Đăk Đoa số 1

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

Ia Pet-Dak Doa 1 wind power plant

Ia Pet-Dak Doa No.1 wind power JSC

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

56

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 2

Công ty CP Phong điện Ia Pết-Đăk Đoa số 2

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

Ia Pet-Dak Doa 2 wind power plant

Ia Pet-Dak Doa No.2 wind power JSC

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

57

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

DZ đấu nối nhà máy điện gió Sóc Trăng V1.2

Công ty TNHH điện gió Sóc Trăng

TKKT

110kV, 5km

11/2020

 

Transmission line of Soc Trang V1.2 wind power plant

Soc Trang wind power company limited

Technical Design

110kV, 5km

11/2020

 

58

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Dự án nhà máy điện gió Phước Minh

Công ty TNHH điện gió Adani Phước Minh

TKKT

27.3MW

01/2021

 

Phuoc Minh wind power plant project

Adani Phuoc Minh wind power company Ltd

Technical Design

27.3MW

01/2021

59

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Nhà máy điện gió số 19 Bến Tre

Cty Environergy International Pte.Ltd

NCKT

50MW

01/2021

Ben Tre No.19 wind power plant

Environergy International Pte.Ltd

Feasibility Study 

50MW

01/2021

60

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió số 20 Bến Tre

Cty Environergy International Pte.Ltd

NCKT

50MW

01/2021

Ben Tre No.19 wind power plant

Environergy International Pte.Ltd

Feasibility Study 

50MW

01/2021