KHOAN KHẢO SÁT

Công tác khoan là một phần công việc của khảo sát địa chất, là việc sử dụng máy khoan với các loại mũi khoan và cần khoan khác nhau để khoan vào lòng đất tới một độ sâu nhất định (có thể tới hàng trăm mét). Trong quá trình khoan, mẫu nõn khoan sẽ được thu thập nhằm mục đích mô tả điều điện địa tầng của nền đất. Một số loại mẫu như mẫu nguyên dạng, mẫu xáo động, mẫu nước, mẫu đá sẽ được lấy và được phân tích tại phòng thí nghiệm nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền đất cũng như thành phần hóa học của nước, khả năng ăn mòn của nước đối với bê tông tiêu chuẩn.

Drilling work-cover1
Drilling work-cover2

Khoan xoay lấy mẫu

Khoan xoay lấy mẫu là sử dụng các loại máy khoan có công suất lớn, kết hợp với các loại ống khoan chuyên dụng nhằm thu thập các loại mẫu với chất lượng tốt. Công tác khoan có thể được thực hiện trong các điều kiện khác nhau như khoan ở trên cạn, đồng bằng, đầm lầy, vùng núi và cả ở dưới nước. Tùy theo điều kiện địa chất, mục đích xây dựng thì quy trình khoan và độ sâu của hố khoan cũng sẽ có sự thay đổi.

Trong quá trình khoan hoặc sau khi kết thúc công tác khoan, tùy thuộc điều kiện của nền và yêu cầu thiết kế, một số loại thí nghiệm sẽ được tiến hành trong hố khoan như thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), thí nghiệm đổ nước trong hố khoan, thí nghiệm ép nước trong hố khoan, thí nghiệm hút nước trong hố khoan, thí nghiệm đo vận tốc truyền sóng của nền (downhole test, crosshole test).

Một số loại mẫu đá, đất, nước cũng sẽ được lấy và sẽ được phân tích tại phòng thí nghiệm nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá và thành phần hóa học của nước.

GOSCO đã trang bị những bộ giàn khoan XY-1A, XY-3 cho công tác khoan khảo sát. Những bộ giàn khoan này có công suất lớn, độ linh động cao, dễ dàng vận chuyển sẽ giúp công tác khoan đảm bảo chất lượng cũng đáp ứng những yêu cầu cấp bách về tiến độ của dự án.

khoan trên biển-offshore survey

KHOAN TRÊN BIỂN

Khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế các công trình trên biển là một thách thức đối với kỹ sư và công nhân khảo sát, đặc biệt khi phải triển khai trong điều kiện bất lợi về thời tiết như sóng to, gió lớn hay mưa giông. Khi khoan trên biển, sẽ rất khó khăn để khoan sâu nếu sử dụng phao hay thuyền, xà lan làm phương tiện nổi để khoan do đặc tính thiếu ổn định và bị tác động mạnh bởi gió, sóng, hải lưu và thủy triều.
GOSCO có trang bị những bộ giàn khoan “jackup” cho công tác khoan dưới nước, đặc biệt là khi khoan trên biển. Giàn khoan jackup có độ linh động cao, ít bị tác động bởi các điều kiện thời tiết như gió, sóng, dòng chảy hay thủy triều lên xuống. Sự ổn định này sẽ giúp công tác khoan đảm bảo chất lượng cũng đáp ứng những yêu cầu cấp bách về tiến độ của dự án.
Khoan thủ công- Manual drilling

KHOAN THỦ CÔNG

Công tác khoan thủ công là việc sử dụng máy khoan cầm tay với các loại mũi khoan và cần khoan khác nhau (thường là cần khoan xoắn) để khoan vào lòng đất tới một độ sâu nhất định, thường không quá 12m. Trong quá trình khoan, mẫu nõn khoan sẽ được thu thập nhằm mục đích mô tả điều điện địa tầng của nền đất. Một số loại mẫu như mẫu nguyên dạng, mẫu xáo động, mẫu nước sẽ được lấy và được phân tích tại phòng thí nghiệm nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền đất cũng như thành phần hóa học của nước, khả năng ăn mòn của nước đối với bê tông tiêu chuẩn.