GOSCO

our project

Our vision

To become a strong brand in the field of site survey, especially in the Central, High Land, Southern and Coastal Region of Vietnam.

Wind-turbine-(Copy)

>60

Approved projects

>30

customers

>20%

2019 - Carried out Surveying >20% renewable energy projects in Vietnam

>20

Years of experience


 
 

TT

Nội dung/Content

Thông tin dự án

Project information

1

Công trình/Project

Chủ đầu tư/ Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm
 
Công ty TNHH Điện mặt trời KN Cam Lâm
 
NCKT
 
50MWp
 
09/2017

 

KN Cam Lam solar power plant

KN Cam Lam Solar Power Co., Ltd

Feasibility Study

50MWp

09/2017

2

Công trình/Project

Chủ đầu tư/ Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Cam Lâm VN
 
Công ty TNHH Điện mặt trời Cam Lâm VN
 
NCKT
 
50MWp
 
09/2017

 

Cam Lam VN solar power plant

Cam Lam VN Solar Power Co., Ltd

Feasibility Study

50MWp

09/2017

3

Công trình/Project

Chủ đầu tư/ Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời BIM 1
 
Công ty CP Năng lượng BIM
 
NCKT
 
30MWp
 
11/2017

 

BIM 1 solar power plant

BIM Energy JSC

Feasibility Study

30MWp

11/2017

4

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3
 
Công ty CP Năng lượng tái tạo Dầu Tiếng Tây Ninh
 
NCKT
 
2000MWp
 
02/2018

 

Dau Tieng 1, 2, 3 solar power plants

Dau Tieng Tay Ninh Renewable Energy J.S Company

Feasibility Study

2000MWp

02/2018

5

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phong Phú
 
Công ty CP Năng lượng Phong Phú
 
NCKT
 
42MWp
 
Năm12/2017 & 01/2018

 

Phong Phu solar power plant

Phong Phu Energy JSC

Feasibility Study

42MWp

12/2017 & 01/2018

6

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy ĐMT BITEXCO Nhị Hà
 
Công ty CP Năng lượng BITEXCO
 
NCKT
 
50MWp
 
12/2017 & 01/2018

 

BITEXCO Nhi Ha solar power plant 

BITEXCO Energy JSC

Feasibility Study

50MWp

12/2017 & 01/2018

7

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Đường dây đấu nối Nhà máy ĐMT Hàm Phú 1 & 2
 
Công ty CP thủy điện Gia Lai
 
NCKT
 
110kV
 
3/2018

 

Transmission Line connecting Ham Phu 1&2 SPP

Gia Lai Hydropower JSC

Feasibility Study

110kV

3/2018

8

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Hòa Thắng 4.2
 
Công ty CP xây dựng điện Việt Nam
 
NCKT
 
50MW
 
4 & 5/2018

 

Hoa Thang 4.2 solar power plant

Viet Nam Power Construction JSC

Feasibility Study

50MW

4 & 5/2018

9

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời HACOM
 
Công ty CP đầu tư HACOM HOLDINGS
 
NCKT
 
50MW
 
4/2018

 

HACOM solar power plant

HACOM HOLDINGS Investment J.S.C

Feasibility Study

50MW

4/2018

10

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu
 
Công ty CP đầu tư XD Vịnh Nha Trang
 
TKKT
 Power China Huadong Engineering Corporation

50MW
 
4/2018

 

Phuoc Huu solar power plant

Nha Trang Bay Investment JSC

T.D (for EPC)

Power China Huadong Engineering Corporation

50MW

4/2018

11

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19
 
Công ty Cổ phần Tasco Năng lượng
 
NCKT
 
50MW
 
5/2018

 

Thuan Nam 19 solar power plant

Tasco Energy JSC

Feasibility Study

50MW

5/2018

12

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

TBA 110kV & ĐZ đấu nối Nhà máy ĐMT Sông Giang
 
Công ty CP thủy điện Sông Giang
 
NCKT
 
110kV
 
5/2018

 

110kV & Connecting Line of Song Giang solar power plant

Song Giang Hydropower JSC

Feasibility Study

110kV

5/2018

13

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1
 
Công ty CP năng lượng Gio Thành
 
NCKT
 
50MW
 
6/2018

 

Gio Thanh 1 solar power plant

Gio Thanh Energy JSC

Feasibility Study

50MW

6/2018

14

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2
 
Công ty cổ phần SECO
 
NCKT
 
50MW
 
6/2018

 

Gio Thanh 2 solar power plant

SECO JSC

Feasibility Study

50MW

6/2018

15

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2
 
Công ty TNHH Phan Lâm
 
NCKT
 
50MW
 
6/2018

 

Phan Lam 2 solar power plant

Phan Lam Co., Ltd

Feasibility Study

50MW

6/2018

16

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2
 
Cty CP NL tái tạo Dầu Tiếng Tây Ninh
 
TKKT (EPC)
 
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hoa Đông Chiết Giang

350MWp
 
7 & 8/2018

 

Dau Tieng 1, 2 solar power plant

Dau Tieng Tay Ninh Renewable Energy JSC

Technical Design (EPC)

Zhejiang Huadong Construction Engineering Co., Ltd

350MWp

7 & 8/2018

17

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy  điện mặt trời Dầu Tiếng 3
 
Công ty CP Năng lượng tái tạo Dầu Tiếng Tây Ninh
 
TKKT
 
Công ty TNHH Sinohydro

70MWp
 
10/2018

 

Dau Tieng 3 solar power plant

Dau Tieng Tay Ninh Renewable Energy J.S Company

Technical Design (EPC)

Sinohydro Corporation Limited

70MWp

10/2018

18

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy  điện gió Nexif Energy (Bến Tre)
 

Công ty TNHH một thành viên Nexif Bến Tre
 
NCKT
 
30MW
 
9/2018

 

Nexif Energy Ben Tre windfarm, capacity 30MW

Nexif Energy Ben Tre One Member Co., Ltd

Feasibility Study

30MW (Phase I)

9/2018

19

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy  điện mặt trời Sông Lũy
 
Công ty cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận
 
TKKT
 
Power China

49MWp
 
9/2018

 

Song Luy Solar Power Plant

Binh Thuan Solar Power Investment JS Company

Technical Design

Power China

49MWp
 
9/2018

20

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/ Main Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Thủy điện Phước Hòa
 
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính
 
NCKT
 
Công ty CP Tư vấn tài nguyên và môi trường Việt Nam 

30MWp
 
9/2018

 

Phuoc Hoa hydropower plant

Trung Chinh Construction and Trading Company LTD

Feasibility Study

Viet Nam Environment and Natural Resources Consulting J.S Company 

30MWp

9/2018

21

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió số 7 Ba Tri, Bến Tre, 30MW

Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre

FEASIBILITY STUDY

30MW (Phase I)

12/2018

 

Windfarm No. 7 Ba Tri, Ben Tre, capacity 30MW

Ben Tre Renewable Energy JSC

Feasibility Study

30MW (Phase I)

12/2018

22

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Nhà máy điện mặt trời Bến Tre

International renewable power co., ltd

NCKT

100MW (giai đoạn 1)

01/2019

Ben Tre Solar farm

International renewable power co., ltd

Feasibility Study

100MW (Phase I)

01/2019

23

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Trang trại phong điện HBRE Chư Prông
 
COMPO Viet Nam JSC
 
NCKT
 
30MWp
 
1/2019

 

HBRE Chu Prong wind farm

COMPO Viet Nam JSC

Feasibility Study

30MW

01/2019

24

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/M.Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Trang trại phong điện HBRE An Thọ
 
Công ty CP Phong điện HBRE Phú Yên
 
NCKT
 
Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

30MWp
 
2/2019

 

HBRE An Tho windfarm

HBRE Phu Yen Wind Power JSC

Feasibility Study

Vietnam Applied Technical Co., Ltd

30MW

02/2019

25

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời QNY

Công ty CP năng lượng QN (Hàn Quốc)

FEASIBILITY STUDY

49MW

4/2019

 

QNY solar power windfarm plant

QN Energy JSC (South Korea)

Feasibility Study

49MW

04/2019

26

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Hòa Bình 1
 
Công ty CP Đầu tư điện gió Hòa Bình 1
 
NCKT
 
30MWp
 
5/2019

 

Hoa Binh 1 windfarm Power Plant

Hoa Binh 1 Wind Power Investment JSC

Technical Design

48MW

05/2019

27

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre

Công ty CP Năng lượng Bến Tre

TKKT

30MW

08/2019

V1-3 Ben Tre windfarm

Ben Tre Energy JSC

Technical Design

30MW

08/2019

28

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/M.Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lutaco 2

Daylight Solar Holdings Pte Ltd

FEASIBILITY STUDY

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

700MWp

8/2019

 

Lutaco 2 Solar Farm

Daylight Solar Holdings Pte Ltd

FEASIBILITY STUDY

Vietnam Applied Technical Co., Ltd

700MWp

8/2019

29

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Quảng Trị TNC 1 và 2

NOVASIA ENERGY

FEASIBILITY STUDY

30 x 2 MW

10/2019

 

Quang Tri TNC 1 & 2 Wind Farm

NOVASIA ENERGY

FEASIBILITY STUDY

30 x 2 MW

10/2019

30

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi

Công ty CP Kinh Doanh Và Phát Triển Miền Núi Gia Lai

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

 

Mountain Development Wind Power Plant

Gia Lai Mountainous Business and Development JSC

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

31

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên

Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến Tây Nguyên

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

 

Mountain Development Wind Power Plant

Central Highland Business and Processing Co., Ltd

FEASIBILITY STUDY

30 MW

11/2019

32

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Thầu chính/M.Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh

NCKT

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

120MW

02/2020

HBRE Wind Farm Power Plant

HBRE Ha Tinh Wind Power JSC

FEASIBILITY STUDY

Vietnam Applied Technical Co., Ltd

120MW

02/2020

33

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy ĐMT SunSeap Links Sông Sắt

Công ty CP ĐMT CMX RE SunSeap Việt Nam (CMX RE)

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

200MW

03/2020

SunSeap Links Song Sat Solar Power Plant

CMX RE SunSeap Vietnam Solar Power JSC (CMX RE)

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

200MW

03/2020

34

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy ĐMT SunSeap Links 150 MW

Công ty CP ĐMT CMX RE SunSeap Việt Nam (CMX RE)

TKKT

Cty TNHH Viện thiết kế điện Hồ Nam

200MW

03/2020

SunSeap Links 150MW Solar Power Plant

CMX RE SunSeap Vietnam Solar Power JSC (CMX RE)

Technical design

Hunan electric power design inst co., ltd

200MW

03/2020

35

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1

Công ty CP năng lượng Tân Châu

FEASIBILITY STUDY

50 MWp

12/2019

 

Tan Chau 1 solar power plant

Tan Chau Energy JS Company 

FEASIBILITY STUDY

30 x 2 MW

12/2019

36

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Dự án thủy điện Cam Ly

Công ty CP thủy điện Cam Ly

FEASIBILITY STUDY

12 MW

12/2019

 

Cam Ly hydropower project 

Cam Ly Hydropower JS Company 

FEASIBILITY STUDY

12 MW

12/2019

37

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Hanbaram – gđ 2

Công ty CP Năng lượng Hanbaram

NCKT

50MW

01/2020

Hanbaram Wind Power Plant-stage 2

Hanbaram energy JS Company

FEASIBILITY STUDY

50 MW

01/2020

38

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh 49.8MWp

Công ty TNHH ĐMT Adani Phước Minh

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

49.8MWp

06/2020

Adani Phuoc Minh 49.8 MWp solar power plant

Adani Phuoc Minh solar energy com.,Ltd

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

49.8MWp

06/2020

39

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1

Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch

TKKT

PowerChina Vietnam

120MW

06/2020

Phu My 1 solar power plant

Clean Energy Vision Development Joint Stock Company

Technical design

PowerChina Vietnam

120MW

06/2020

40

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 2

Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch

TKKT

PowerChina Vietnam

110MW

06/2020

Phu My 2 solar power plant

Clean Energy Vision Development Joint Stock Company

Technical design

PowerChina Vietnam

110MW

06/2020

41

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Contractor

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3

Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch

TKKT

PowerChina Vietnam

100MW

06/2020

Phu My 3 solar power plant

Clean Energy Vision Development Joint Stock Company

Technical design

PowerChina Vietnam

100MW

06/2020

42

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Tổng thầu/EPC Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4

Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 4

TKKT

Risen Energy Hongkong

200MW

07/2020

Loc Ninh 4 solar power plant

Loc Ninh 4 energy JS Company

Technical design

Risen Energy Hongkong

200MW

07/2020

43

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5

Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5

TKKT

Risen Energy Hongkong

50MW

07/2020

Loc Ninh 5 solar power plant

Loc Ninh 5 energy JS Company

Technical design

Risen Energy Hongkong

50MW

07/2020

44

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Hàm Kiệm

Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP

NCKT

15MW

06/2020

Ham Kiem wind power plant

Construction Corporation No.1 – JSC

FEASIBILITY STUDY

15MW

06/2020

45

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC Cont

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Long Sơn

Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

170MW

6/2020

Long Son solar power plant

Long Son Energy JS Company

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

170MW

6/2020

46

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Gói thầu/Package

Công suất/Capacity

Năm/Year

Thủy điện Trà Xom

Công ty CP thủy điện Trà Xom

Khảo sát phục vụ kiểm định an toàn đập

20MW

7/2020

Tra Xom hydropower plant

Tra Xom hydropower JS Company

Surveying for dam safety inspection

20MW

7/2020

47

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/Main Con

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

TKKT

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

50MWp

7/2020

Thac Mo solar power plant

Thac Mo hydropower JS Company

Technical design

Vietnam Applied Technical Co. Ltd

50MWp

7/2020

48

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/Main Con

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Phú Lạc 2

Công ty Cổ phần phong điện Thuận Bình

NCKT

Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam

102MWp

6/2020

Phu Lac 2 wind power plant

Thuan Binh wind power JSC

Feasibility Study 

Vietnam Applied Technical Co. Ltd

102MWp

6/2020

49

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1

Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh

NCKT

49.2MW

07/2020

Amaccao Quang Tri 1 wind power plant

Khe Sanh wind power JS Company

Feasibility Study

49.2MW

07/2020

50

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Bòong – Chư Prong

Công ty CP Năng lượng Tái tạo Chư Prông

NCKT

50MW

07/2020

Ia Bòong-Chu Prong wind power plant

Chu Prong Renewable energy JSC

FEASIBILITY STUDY

50MW

07/2020

51

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5

Đường dây đấu nối nhà máy ĐMT Hồng Liêm 3

NCKT

110kV, 52km

08/2020

Loc Ninh 5 solar power plant

Transmission line of Hong Liem 3 solar power plant

FEASIBILITY STUDY

110kV, 52km

08/2020

52

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pech

Công ty CP đầu tư năng lượng điện xanh Gia Lai

NCKT

50MW

08/2020

Ia Pech wind power plant

Gia Lai green energy investment joint stock company

FEASIBILITY STUDY

50MW

08/2020

53

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

 

Giai đoạn/Stage 

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pech 2

Công ty CP đầu tư năng lượng điện xanh Gia Lai

NCKT

50MW

08/2020

Ia Pech 2 wind power plant

Gia Lai green energy investment joint stock company

FEASIBILITY STUDY

50MW

08/2020

54

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Gói thầu/Package

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pech 2

Công ty CP Tân Tấn Nhật

NCKT

50MW

08/2020

Ia Pech 2 wind power plant

Tân Tấn Nhật joint stock company

FEASIBILITY STUDY

50MW

08/2020

55

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 1

Công ty CP Phong điện Ia Pết-Đăk Đoa số 1

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

Ia Pet-Dak Doa 1 wind power plant

Ia Pet-Dak Doa No.1 wind power JSC

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

56

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Tổng thầu/EPC

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 2

Công ty CP Phong điện Ia Pết-Đăk Đoa số 2

TKKT

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

Ia Pet-Dak Doa 2 wind power plant

Ia Pet-Dak Doa No.2 wind power JSC

Technical design

Powerchina Huadong Engineering Corp Ltd

100MWp

11/2020

57

Công trình/Project

 

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

DZ đấu nối nhà máy điện gió Sóc Trăng V1.2

Công ty TNHH điện gió Sóc Trăng

TKKT

110kV, 5km

11/2020

 

Transmission line of Soc Trang V1.2 wind power plant

Soc Trang wind power company limited

Technical Design

110kV, 5km

11/2020

 

58

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Dự án nhà máy điện gió Phước Minh

Công ty TNHH điện gió Adani Phước Minh

TKKT

27.3MW

01/2021

 

Phuoc Minh wind power plant project

Adani Phuoc Minh wind power company Ltd

Technical Design

27.3MW

01/2021

59

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

 

Nhà máy điện gió số 19 Bến Tre

Cty Environergy International Pte.Ltd

NCKT

50MW

01/2021

Ben Tre No.19 wind power plant

Environergy International Pte.Ltd

Feasibility Study 

50MW

01/2021

60

Công trình/Project

Chủ đầu tư/Owner

Giai đoạn/Stage

Công suất/Capacity

Năm/Year

Nhà máy điện gió số 20 Bến Tre

Cty Environergy International Pte.Ltd

NCKT

50MW

01/2021

Ben Tre No.19 wind power plant

Environergy International Pte.Ltd

Feasibility Study 

50MW

01/2021