Thí nghiệm hiện trường

THÍ NGHIỆM
XUYÊN TIÊU CHUẨN(SPT)

THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) là thí nghiệm được thiết kế để cung cấp thông tin về các đặc tính địa kỹ thuật của nền đất. Thí nghiệm cung cấp các mẫu cho mục đích phân loại đất và cung cấp các thông số có thể được sử dụng cho các mục đích thiết kế nền móng, đặc biệt là sức chịu tải của nền đất.

GOSCO trang bị bộ thiết bị SPT cùng với máy khoan và thực hiện thí nghiệm này trong quá trình khoan. Chúng tôi cung cấp dịch vụ SPT với chi phí cạnh tranh.

Liên hệ để được tư vấn