Dịch vụ

 • Dịch vụ khoan khảo sát -Drlling services

  Dịch vụ khoan khảo sát

  11/09/2019 Người đăng: gosco

  Khảo sát địa chất KHOAN KHẢO SÁT Công tác khoan là một phần công việc của khảo sát địa chất, là việc sử dụng máy khoan với các loại mũi…

  Xem thêm
 • Thí nghiệm trong phòng

  12/08/2019 Người đăng: ad2min

  Khảo sát địa chất Thí nghiệm trong phòng Phòng thí nghiệm - GOSCO: LAS-XD-410 Đạt chuẩn năng lực thí nghiệm được chứng nhận bởi Bộ Xây dựng. Khoan khảo sát…

  Xem thêm