Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư khảo sát lành nghề, có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ khảo sát như:

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

GOSCO-Cung cấp những giải pháp khảo sát hoàn hảo cho mọi công trình xây dựng.

(Khảo sát trên bờ và Khảo sát trên biển)

Với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát

Công ty TNHH Kỹ thuật khảo sát Biển Vàng (GOSCO) là một Công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực khảo sát xây dựng (trên cạn và dưới nước), xử lý số liệu và thành lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất công trình, khảo sát khí tượng thủy văn và tính lũ.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ khảo sát

GOSCO - Understanding Earth

Khảo sát địa hình

- Xây dựng lưới khống chế tọa độ và độ cao; Lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính. đo vẽ mặt cắt địa hình.
- Lập bản đồ ranh giới thửa đất.
- Quan trắc lún, quan trắc nghiêng và biến dạng của công trình...

1
ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
2
ĐO SÂU ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN
3
ĐO VẼ MẶT CẮT
4
QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ
GOSCO Drone
KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BẰNG DRONE

GOSCO - Understanding Earth

Khảo sát địa chất

- Dịch vụ khoan trên cạn với máy khoan và giàn khoan có thể đạt đến độ sâu lên tới 500 mét.
- Dịch vụ khoan trên biển với các giàn jackup có thể hoạt động ở khu vực nước sâu đến 15m.

- Thí nghiệm hiện trường ...

drilling-offshore
KHOAN KHẢO SÁT
in-situ-test
THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
Sample
THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

GOSCO - Understanding Earth

Khảo sát khí tượng thủy văn

- Điều tra, khảo sát và lập báo cáo khí tượng thủy văn.
- Khảo sát và tính lũ (flood study).

Cần giải pháp cho công tác khảo sát? Chúng tôi là Chuyên gia!

Các loại dự án tiêu biểu